4 min read

Plecak

Mikołaj (mój super syn) jest w czwartej klasie. W tej klasie zaczyna się przedmiot“przyroda”, a w jego ramach informacje o metodologii badań. Przy okazji obecnej dyskusji o wadze tornistrów postanowiłem zrobić jako pracę domową dla chętnych eksperyment ważenia zawartości plecaka, żeby dowiedzieć się, który przedmiot waży najwięcej. Czyli który najważniejszy?

Ważenie

Dane z ważenia dostępne są w formacie CSV na github-ie.

library(tidyverse)
library(here)
library(knitr)
library(kableExtra)

plecak <- read_csv(here("Rdata/plecak.csv"))
plecak %>% 
 kable() %>% 
 kable_styling(bootstrap_options = c("hover", "responsive", full_width = F))
Przedmiot Rzecz Waga
Polski Ćwiczenia 296
Polski Podręcznik lit. 717
Polski Podręcznik ort. 521
Polski Zeszyt 60k 142
Matematyka Podręcznik 383
Matematyka Ćwiczenia 166
Matematyka Zeszyt 60k 148
Przyroda Atlas 363
Przyroda Podręcznik 345
Przyroda Ćwiczenia 277
Przyroda Zeszyt 60k 229
Religia Ćwiczenia 208
Religia Podręcznik 224
Religia Zeszyt 60k 136
Technika Podręcznik 192
Technika Zeszyt 100k 564
Angielski Podręcznik 327
Angielski Ćwiczenia 240
Angielski Zeszyt 60k 148
Historia Podręcznik 341
Historia Zeszyt 60k 143
Muzyka Podręcznik 298
Muzyka Zeszyt 16k 62
Plastyka Podręcznik 167
Plastyka Zeszyt 16k NA
Informatyka Zeszyt 60k 159
Przybory Teczka 60
Przybory Piórnik 355
Przybory Plecak 1000
WF Gacie 85
WF Koszulka 95
WF Buty NA
WF Worek 117

Wszystko razem to 8508g.

Zeszyty

Pierwsza rzecz, która rzuciła nam się w oczy to spory rozstrzał jeśli chodzi o zeszyty 60-kartkowe:

plecak %>% 
 filter(str_detect(Rzecz, "Zeszyt")) %>% 
 ggplot(aes(x = Rzecz, y = Waga)) +
 geom_jitter(height = 0, width = 0.2)
## Warning: Removed 1 rows containing missing values (geom_point).

Zeszyt z przyrody (ten ponad odstający od grupy zeszytów 60k) był w twardej oprawce, podobnie jak zeszyt z techniki - kołonotatnik, 100 kartek w bardzo solidnych, kartonowych oprawach (ważył pół kilograma (!)). Pierwszy wniosek: rezygnujemy z kołonotatników i grubych opraw, można sporo oszczędzić.

Akcesoria

Skoro już jesteśmy przy zeszytach, to ile ważą pozostałe akcesoria?

plecak %>% 
 filter(Przedmiot == "Przybory") %>% 
 arrange(Waga) %>% 
 kable() %>% 
 kable_styling(bootstrap_options = c("hover", "responsive", full_width = F))
Przedmiot Rzecz Waga
Przybory Teczka 60
Przybory Piórnik 355
Przybory Plecak 1000

“Koszty stałe” to 1450g - nie wygląda to źle.

Książki

No i sedno: ile ważą książki? Do jednego przedmiotu często jest ich kilka, więc podsumujmy:

plecak %>% 
 filter(!str_detect(Rzecz,"Zeszyt"), Przedmiot != "Przybory") %>% 
 ggplot(aes(x = Przedmiot, weight = Waga, fill = Rzecz)) +
 geom_bar() +
 ylab("waga (g)") +
 theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

No i wszystko jasne: najważniejszym przedmiotem (przynajmniej masowo) jest wcale nie królowa nauk matematyka. Królem wagi ciężkiej jest Polski, do którego 3 książki (2 podręczniki i zeszyt ćwiczeń) ważą w 1.5kg. Sam polski i plecak (oraz piórnik) dają 3kg. Jeśli mamy pecha i tego samgo dnia jest przyroda, to mamy już 4kg - czyli już blisko granicy której dziecko z czwartej klasy nie powinno przekraczać.

Nie wolno zapominać o nieobecnych, czyli w tym wypadku informatyce, która waży okrągłe 0g - nie ma ani ksiązki, ani zeszytu (a przynajmniej ja nic nie wiem). Zatem najmniej ważna jest informatyka. W ogóle nieważna.

Czy da się nie przekroczyć 6kg dziennie

Biorąc pod uwagę plan lekcji minimana waga plecaka wygląda nastepująco:

plan <-
 tibble(
  dzien = c(
   rep("poniedziałek", 4),
   rep("wtorek", 5),
   rep("środa", 5),
   rep("czwartek", 6),
   rep("piątek", 4)
  ),
  Przedmiot = c("Matematyka", "Angielski", "Polski", "WF", "Religia", "Matematyka", "Przyroda", "Polski", "Technika", "Przyroda", "Polski", "Angielski", "Informatyka", "Matematyka", "Plastyka", "Historia", "Angielski", "Muzyka", "Polski", "WF", "Matematyka", "WF", "Polski", "Religia"
  )
 )
plan %>% 
 left_join(plecak) %>% 
 group_by(dzien) %>% 
 summarise(waga = sum(Waga, na.rm = TRUE)) %>% 
 arrange(waga) %>% 
 mutate(z_pleckiem = waga + 1400) %>% 
 kable() %>% 
 kable_styling(bootstrap_options = c("hover", "responsive", full_width = F))
## Joining, by = "Przedmiot"
dzien waga z_pleckiem
piątek 3238 4638
poniedziałek 3385 4785
czwartek 3699 5099
środa 4461 5861
wtorek 4911 6311

W internecie czytam, że “Instytut Matki i Dziecka zaleca, żeby plecak dziecka ważył nie więcej niż 10 kg - maksymalnie 15 proc. masy jego ciała”. Jeśli chodzi o wagę 9-letnich chłopaków, to ze stron Centrum Zdrowia Dziecka czytam, że 80% dzieci będzie się mieściło w przedziale 25-41 kg. Zatem 15 procent tego oznacza, że plecak powinien mieć maksymalną wagę w przedziale pomiędzy 3.75kg a 6.15kg - w zależności od wagi dziecka.

Czyli w praktyce albo wysyłamy młodzież na siłkę i suplementujemy białkiem, albo zmieniamy normy, albo rzeczywiście należy poważnie zastanowić się nad optymalizacją (planu, noszenia wszystkiego zawsze, szafek w szkołach).